Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein

Hoogwaardig
(bio-)science park

Het Utrecht Science Park Bilthoven (USPB) is een hoogwaardig (bio-)science park, waar zowel bedrijven als overheidsorganisaties gehuisvest zijn.

Verbeteren van milieuprestaties op het USPB

Stichting-ALt richt zich op het continu verbeteren van milieuprestaties ten behoeve van de
gemeenschappelijke belangen van de organisaties (bedrijven/overheidsorganisaties) op het USPB en
het zoveel mogelijk beperken van schade aan mens, milieu en materiaal in geval van een calamiteit.

Vergunninghouder milieuvergunningen

Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting-ALt) is vergunninghouder van de terrein brede milieu vergunningen en organiseert de BedrijfsNoodOrganisatie op het Utrecht Science Park Bilthoven (USPB).