stichting alt
stichting alt
stichting alt

Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein

Het Utrecht Science Park Bilthoven (USPB) is een hoogwaardig (bio-)science park, waar zowel bedrijven als overheidsorganisaties gehuisvest zijn.

Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting-ALt) streeft ernaar, dat de gebruikers zich technisch-wetenschappelijk kunnen ontplooien en zo bijdragen aan innovatie en werkgelegenheid.

Stichting-ALt is vergunninghouder van de terrein brede milieuvergunningen van het USPB en houdt toezicht op het naleven van de voorschriften van die vergunningen.