Bedrijfsnood organisatie

Stichting-ALt voert taken uit ten behoeve van een USPB brede BedrijfsNoodOrganisatie (BNO). 

Hiervoor is een Crisisbeheersplan beschikbaar en per gebouw zijn mogelijke risico’s in kaart gebracht. 

Aansluitend op de maatregelen die de organisaties op het USPB bij een mogelijke calamiteit meteen uitvoeren, voert de BNO taken uit en sluit aan tot externe hulpdiensten de regie overnemen.

De BNO faciliteert en organiseert op het USPB: 

  • opleidingen en verplichte herhalingsoefeningen van de BHV-ers
  • opleidingen en verplichte herhalingsoefeningen van de Snel Inzetbare EHBO (SIE)
  • opleidingen en verplichte herhalingsoefeningen van de Incident Coördinatoren (ICO)
  • beschikbaarheid van de benodigde verbandmiddelen 
  • instructie aan gebouwhoofden
  • 1x per jaar een BNO brede operationele calamiteiten veldoefening
  • 1x Per jaar een calamiteitenoefening met het crisisteam USPB
  • jaarlijkse ontruimingsoefeningen per gebouw