Classificeren gevaarlijke afvalstoffen

Sinds de wettelijke regelgeving voor de afvoer van gevaarlijke stoffen, doorgevoerd is in KAM07 “Afvoer (gevaarlijke) afvalstoffen”, worstelen vele medewerkers op het USPB met het correct afvoeren van chemicaliën of afvalstromen uit processen die chemicaliën bevatten.

Wettelijk is de ontdoener verantwoordelijkheid voor het juist classificeren van gevaarlijke afvalstoffen voordat deze voor afvoer aangeboden worden bij PSP.

Chemicaliën of afvalstromen uit processen die chemicaliën bevatten, moeten in geschikte verpakkingen met een juist ADR etiket en UN nummer o.v.v. de verpakkingsgroep, transportnaam en hoeveelheid aangeboden worden bij PSP.

Classificeren van gevaarlijk afval, ADR klasse/UN-nummer/transportnaam, is voor de meeste mensen op zijn minst lastig.

Naast het opzoeken van de ADR klasse en het UN-nummer op bijv. de MSDS, biedt bijlage 1 en 2 van KAM07 voor samengestelde producten enige ondersteuning.

Maar voordat het gevaarlijke afval aangeboden kan worden bij PSP, moet de ADR klasse, het UN-nummer en de transportnaam bekend en correct zijn.

De training Classificeren gevaarlijke afvalstoffen gaat in op het indelen van afvalstoffen aan de hand van de specifieke eigenschappen van de stof conform de voorschriften van het ADR (vervoersregel-geving vanuit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen).

Praktische informatie:

Duur: 3 uur
Uitvoering: Op het USPB, verzorgd door Stichting-Alt
Inschrijven: via een e-mail aan hetty.van.veldhuijzen@stichting-alt.nl