Verpakken en etiketteren gevaarlijke afvalstoffen

Sinds de wettelijke regelgeving voor de afvoer van gevaarlijke stoffen, doorgevoerd is in KAM07 “Afvoer (gevaarlijke) afvalstoffen”, worstelen vele medewerkers op het USPB met het correct afvoeren van chemicaliën of afvalstromen uit processen die chemicaliën bevatten.

Wettelijk is de ontdoener verantwoordelijkheid voor het juist verpakken en etiketteren van gevaarlijke afvalstoffen voordat deze voor afvoer aangeboden worden bij PSP.

Chemicaliën of afvalstromen uit processen die chemicaliën bevatten, moeten in geschikte verpakkingen met een juist ADR etiket en UN nummer o.v.v. de verpakkingsgroep, transportnaam en hoeveelheid aangeboden worden bij PSP.

Medewerkers van alle organisaties op het USPB vinden het juist verpakken en etiketteren van gevaarlijk afval op zijn minst lastig.

De training Verpakken en etiketteren gevaarlijke afvalstoffen gaat praktisch in op de juiste wijze van verpakken van gevaarlijke afvalstoffen, het gebruiken van verpakkingsinstructies en het correct etiketteren van de verpakkingen.

Praktische informatie:

Duur: 3 uur
Uitvoering: Op het USPB, verzorgd door Stichting-Alt
Inschrijven: via een e-mail aan hetty.van.veldhuijzen@stichting-alt.nl