Documenten

Milieujaarverslagen

De locatie van het USPB, midden in een woonwijk en op enkele kilometers afstand een beschermd natuurgebied (De Oostelijke Vechtplassen), onderstreept de noodzakelijke aandacht voor het welzijn en de veiligheid van mens en milieu in de directe nabijheid van het USPB.

Alle organisaties op het USPB vinden dat omwonenden, medewerkers en andere geĆÆnteresseerden over de ontwikkelingen op het USPB en de invloed daarvan op het milieu moeten kunnen lezen.

Bedrijfsmilieuplan

Elke 4 jaar wordt er een nieuw bedrijfsmilieuplan opgesteld, dat de maatregelen beschrijft die bijdragen aan een vermindering van de milieubelasting op het USPB.

In het verlengde van de gecertificeerde milieuzorgsystemen per organisatie en in het kader van de terrein brede milieuvergunningen, stelt Stichting-ALt samen met de organisaties een gezamenlijk bedrijfsmilieuplan (BMP) op met daarin concrete maatregelen om de milieuprestaties te verbeteren.

Het actuele BMP bevat maatregelen voor de periode van 2023 tot en met 2026. Deze maatregelen gaan van het creƫren van bewustwording tot het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en de realisatie van aanpassingen aan de installaties op het terrein. De komende jaren richten de organisaties zich op verdere CO2-reductie, energiebesparende maatregelen, waterbesparing en vermindering van geluidsemissies.

Milieubeleidsverklaringen

De organisaties op het USPB hebben een milieubeleidsverklaring waarin hun ambities op het gebied van milieu zijn vastgelegd.