Documenten

Jaarlijks wordt door de Stichting voor het Antonie van Leeuwenhoek-terrein een milieujaarverslag opgesteld. Elke 4 jaar stelt de Stichting een bedrijfsmilieuplan op. Hierin worden te nemen maatregelen beschreven op het gebied van milieu. Daarnaast hebben de verschillende organisaties op het Antonie van Leeuwenhoek-terrein een milieubeleidsverklaring.