Bedrijfsmilieuplan AL-terrein

In het kader van de Milieu-vergunning op Hoofdzaken heeft de Stichting, als beheerder van deze vergunning, een Bedrijfsmilieuplan opgesteld voor de jaren 2015-2018. Het bedrijfsmilieuplan 2015-2018 beschrijft maatregelen die bijdragen aan een vermindering van de milieubelasting op het Antonie van Leeuwenhoek-terrein: