Bedrijfsmilieuplan

In het kader van de milieuvergunningen stelt Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting-ALt) samen met de organisaties op het USPB een Bedrijfsmilieuplan op.

Elke 4 jaar wordt er een nieuw bedrijfsmilieuplan opgesteld, dat de maatregelen beschrijft die bijdragen aan een vermindering van de milieubelasting op het USPB.