Milieujaarverslagen

De milieujaarverslagen 2014 tot en met 2016 zijn opgesteld door de Stichting Al-terrein. Het milieujaarverslag 2013 is opgesteld door de toenmalige houder van de Milieu-Vergunning, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.