Milieujaarverslagen

De milieujaarverslagen 2014 en 2015 zijn opgesteld door de Stichting Al-terrein. Het milieujaarverslag 2013 is opgesteld door de toenmalige houder van de Milieu-Vergunning, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.