Milieujaarverslagen

De milieujaarverslagen zijn vanaf 2014 opgesteld door Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting-ALt).

Het milieujaarverslag 2013 is nog opgesteld door de toenmalige houder van de milieuvergunning, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.