16 Risicoverklaring

Nederlands:
Hier vindt u meer informatie over KAM-regel 16:
In het geval van interpretatieverschillen tussen de Nederlandse en Engelse KAM-regel, is de Nederlandse KAM-regel altijd leidend. In dergelijke gevallen ontvangen wij graag uw bericht.

Bijlage:

N.B. Intravacc maakt gebruik van een eigen Risicoverklaring. Dit formulier bevat alle noodzakelijke informatie zoals aangegeven in KAM-regel 16. Het formulier wordt door Intravacc in het eigen kwaliteitssysteem beheerd.

English:
Below you will find more information about KAM-rule 16.
In the case of differences in interpretation between the Dutch and English KAM-rule, the Dutch KAM-rule is always the guiding principle. In such cases we would like to receive your message.

Appendix:

N.B. Intravacc uses its own Risk Declaration. This form contains all necessary information as indicated in KAM-rule 16. The form is managed by Intravacc in its own quality system.