35 Lozingseisen gevaarlijke stoffen en preparaten via het riool

Nederlands:
Hieronder vindt u meer informatie over KAM-regel 35.
In het geval van interpretatieverschillen tussen de Nederlandse en Engelse KAM-regel, is de Nederlandse KAM-regel altijd leidend. In dergelijke gevallen ontvangen wij graag uw bericht.

Bijlagen:

English:
Below you will find more information about KAM-rule 35.
In the case of differences in interpretation between the Dutch and English KAM-rule, the Dutch KAM-rule is always the guiding principle. In such cases we would like to receive your message.

Appendices: