– 36 Regels voor (potentieel verdacht) asbestmateriaal op USPB

Nederlands

Hieronder vindt u meer informatie over KAM-regel 36.
In het geval van interpretatieverschillen tussen de Nederlandse en Engelse KAM-regel, is de Nederlandse KAM-regel altijd leidend. In dergelijke gevallen ontvangen wij graag uw bericht.

KAM-regel 36 Regels voor (potentieel verdacht) asbestmateriaal op USPB

English:

Below you will find more information about KAM-rule 36.
In the case of differences in interpretation between the Dutch and English KAM-rule, the Dutch KAM-rule is always the guiding principle. In such cases we would like to receive your message.

KAM-rule 36 Rules for (potentially suspected) asbestos material at USPB