Activiteiten

Tot de taken van de Stichting AL-terrein behoren ondermeer:

  • het aanvragen, verkrijgen en beheren van milieuvergunningen (waaronder de Milieu-Vergunning op Hoofdzaken)
  • bevorderen van een hoogwaardig beheer van het terrein
  • het ontwikkelen van protocollen die de naleving van de milieuvergunning bevorderen
  • het voeren van periodiek overleg met de gebruikers van het AL-terrein
  • het uitvoeren van inspecties bij de gebruikers
  • het bewaken van de beschikbare milieuruimte, door periodiek te toetsen aan de toegestane: emissieniveaus, geluidsniveaus, energiegebruik, veiligheid van procesinstallaties en overslagsystemen, afvalwaterstromen en drinkwaterinname
  • het met de gebruikers zorgen voor een bedrijfsnoodorganisatie
  • het zorgdragen voor naleving van relevante meldingsprocedures