Activiteiten

Tot de taken van Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting-ALt) behoren onder andere:

  • het aanvragen, verkrijgen en beheren van omgevingsvergunningen (waaronder de Milieuvergunning op Hoofdzaken)
  • bevorderen van een hoogwaardig beheer van het terrein
  • het ontwikkelen van KAM-regels die de naleving van de milieuvergunning bevorderen
  • het voeren van periodiek overleg met de organisaties op het USPB
  • het uitvoeren van inspecties bij de gebruikers
  • het bewaken van de beschikbare milieuruimte, door periodiek te toetsen aan toegestane emissieniveaus, geluidsniveaus, energiegebruik, veiligheid van procesinstallaties en overslagsystemen, afvalwaterstromen en drinkwaterinname
  • het samen met PSP en de organisaties verzorgen van een bedrijfsnoodorganisatie
  • het zorgdragen voor naleving van relevante meldingsprocedures