Doel Stichting-ALt

Stichting-ALt heeft als doel de vergunde ruimte van de verschillende milieuaspecten op het USPB zo goed mogelijk in te zetten, zodat de organisaties op het USPB zich binnen de randvoorwaarden optimaal wetenschappelijk en productief kunnen ontwikkelen. 

Om dit doel te bereiken, voert Stichting-ALt de volgende taken uit:

  • het aanvragen en verkrijgen van omgevingsvergunningen milieu, of het laten aanpassen van bestaande milieu vergunningen, als dat voor het optimaal presteren van organisaties op het USPB noodzakelijk is
  • het als vergunninghouder voorkomen dat er in strijd met milieu wet- en regelgeving en de voorschriften en voorwaarden van de milieu vergunningen gehandeld wordt 
  • het bevorderen van een hoogwaardig, duurzaam, veilig en calamiteit-bestendig USPB ten behoeve van de gemeenschappelijke belangen van de organisaties 
  • het zoveel mogelijk beperken van schade aan mens, milieu en materiaal in geval van een calamiteit