Historie

Sinds 2008 beschikte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over een milieuvergunning op hoofdzaken voor het gehele rijksoverheidscomplex gelegen aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 te Bilthoven. Deze inrichting omvatte toen naast het RIVM tevens het Nederlands Vaccin Instituut (NVI), het Milieu en Natuurplanbureau (MNP) en de Commissie Genetische Modificatie (COGEM).

Nadien zijn achtereenvolgens de vaccinproductiefaciliteiten van het NVI in 2012 en het complex als zodanig in 2014 verkocht aan Bilthoven Biologicals BV (BBio). Samenhangend hiermee ging de milieuvergunning over van het RIVM naar de Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein.