Historie

In het verleden was het gehele terrein van de Rijksoverheid en was alleen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) er gehuisvest. In de loop van de tijd vestigden zich ook andere overheidsinstellingen op het terrein, namelijk het Nederlands Vaccin Instituut (NVI), het Milieu en Natuurplanbureau (MNP) en de Commissie Genetische Modificatie (COGEM).

Het RIVM beschikte over een milieuvergunning op hoofdzaken voor het gehele rijksoverheidsterrein gelegen aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 te Bilthoven.

 

Na de verkoop van de vaccinproductiefaciliteiten van het NVI aan Bilthoven Biologicals B.V. en daarna de verkoop van het terrein, worden de terrein brede milieuvergunningen beheerd door Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting-ALt).

Vanaf 2016 is Poonawalla Science Park B.V. eigenaar van het voormalige overheidsterrein, dat tegenwoordig bekend staat als Utrecht Science Park Bilthoven (USPB) en waar meerdere bedrijven en overheidsorganisaties gehuisvest zijn.