Historie

In het verleden was het gehele terrein van de Rijksoverheid en was alleen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) er gehuisvest. In de loop van de tijd hebben naast RIVM ook andere overheidsinstellingen zich op het terrein gehuisvest, namelijk het Nederlands Vaccin Instituut (NVI), het Milieu en Natuurplanbureau (MNP) en de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) gehuisvest.

Het RIVM beschikte over een milieuvergunning op hoofdzaken voor het gehele rijksoverheidsterrein gelegen aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 te Bilthoven.

Na de verkoop van de vaccinproductiefaciliteiten van het NVI aan Bilthoven Biologicals BV (BBio) en daarna de verkoop van het terrein, wordt de terrein brede milieuvergunning beheerd door Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting-ALt).

Vanaf 2016 is Poonawalla Science Park BV eigenaar van het voormalige overheidsterrein, dat tegenwoordig officieel het Utrecht Science Park Bilthoven (USPB) heet en waar meerdere bedrijven en overheidsorganisaties gehuisvest zijn.